Zoekgebieden Provincie Gelderland


Hallo bewoners van Barlo en omgeving,

Wij willen jullie graag het volgende mededelen.

Onderstaande is een kaart deel van onze provincie.
Hierop is aangeven wat de provincie heeft aangedragen als mogelijke gebieden voor windmolens.
Dit is op 2-2-2023 bepaald door de provincie en dit is openbaar gemaakt op 13-02-2023.
Helaas hebben wij deze melding gemist maar zijn we daar gelukkig op gewezen door een medebewoner.
Zodat wij jullie hiervan op de hoogte kunnen brengen.
In de bijgevoegde link (onder de kaart) naar het schrijven kunt je informatie vinden over wat deze bepaling inhoudt.
Hoe hiermee om te gaan en hoe je hierover je mening kunt indienen.

Koppeling / link naar Plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland

Sectie: 2.3 Inspraak: indienen reacties op de NRD pagina 11
Letop!! Van 13 februari tot en met 20 maart 2023 kunt u uw mening geven
over de onderzoek agenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie.
Uitleg hierover op de site van Gelderland via link naar hun site: >>>>>

Met vriendelijke groeten: