Donateurschap Jeugdclub Barlo

Vroeger hadden wij (Jeugdclub Barlo) donateurs, maar dit is de afgelopen jaren helaas wat verwaterd.
Graag willen wij nu het donateurschap weer opstarten, waarbij we uw steun goed kunnen gebruiken! Als donateur draagt u jaarlijks €7,50 aan ons af.

Als donateur ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor ons jaarfeest aan het einde van het clubjaar. Hier vertonen we op leuke wijze wat we het afgelopen clubjaar zoal gedaan hebben, daarnaast nodigen we vaak een gastspreker uit die het een en ander vertellen zal.

Tijdens het Midwinterfeest hebben we al enkele nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Hier zijn wij erg dankbaar voor!

Wilt u donateur worden?
Lever dan a.ub. dit donateursformulier ingevuld in bij Aladnaweg 11.
Het ingevulde formulier mailen kan ook via clubbarlo@gmail.com
Nadat wij uw ingevulde formulier hebben ontvangen, zal uw aanmelding worden verwerkt en zal eerder genoemd bedrag middels een automatische incasso jaarlijks worden afgeschreven.

Namens alle leden en leiding van jeugdclub Barlo, alvast hartelijk bedankt!
Uw donateurschap zal ons enorm steunen.