Oproep bewoners Barlo

Beste bewoners van het Barlo, 

Enige tijd geleden hebben we besloten dat wegens de Corona- uitbraak Bredevoort Schittert in 2020 in de bekende vorm geen doorgang kan vinden. 

Als bestuur zijn we druk bezig geweest om manieren te bedenken om in september toch Bredevoort Schittert op de kaart te blijven zetten. Zo zijn we voornemens om een autoroute langs verlichte boerderijen en geïnteresseerde sponsoren te organiseren op 25, 26 en 27 september 2020, zoals de verlichte boerderijenroute van weleer. Hierbij publiceren we een route door Bredevoort en de omliggende omgeving waarbij mensen zelfstandig de autoroute kunnen rijden waarbij ze langs verlichte boerderijen in de omgeving van Bredevoort komen en een klein gedeelte van de kern van Bredevoort erbij pakken. Enkele weken geleden hebben we hiervoor mondeling akkoord gekregen van de gemeente. 

Bij genoeg animo gaat een onderdeel van de route gaat door het Barlo. We willen jullie vragen om mee te doen in het verlichten van jullie eigen boerderij/tuin. Dit kan op allerlei manieren, zoals met tuinspots, verlichte bloemstukken, vuurkorven, maisbundels, bijzondere objecten of het beamen van bijzondere foto’s of andere creatieve ideeën. Elke inbreng is meer dan welkom. Alleen met jullie medewerking kunnen we een schitterende route neerzetten en we hopen dan ook op jullie deelname. 

We zijn druk bezig met het concreet maken van de plannen, graag horen we jullie reacties via info@bredevoortschittert.nl via of neem contact op met één van de bestuursleden. Te zijner tijd wordt er via Barlo’s belang opnieuw een mail met alle definitieve details. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Bredevoort Schittert; 

Tjitske Woordes – van Amersfoort (voorzitter) 

Bart te Selle 

Dianne Slotboom 

Danielle Scholten 

Ria Rensing 

Hans Fransen 

Joyce Willemsen 

Herman Onnink leest voor: Leslie Pulfrey

Een verhaal over Flying Officer Leslie Pulfrey, die in de vroege morgenuren op 17 juni 1944 dood een weiland nabij Aalten werd aangetroffen. Leslie had een mislukte sprong gemaakt uit zijn in brand geschoten Lancaster bommenwerper. In juni 2014 werd hij geëerd. Dit gebeurde met een zogenaamde ‘Fly-past’, een ceremoniële vlucht met het overvliegen van een 4-tal F-16’s, boven de omgeving van de Gantvoortweg, waarvan er één ter plaatse recht omhoog de lucht in vloog. Thea Onnink heeft haar herinneringen in dit verhaal beschreven.

Herman Onnink leest voor: ‘Een klein bang Joods jungesken’

Dit verhaal, geschreven door Thea Onnink, gaat over Wim Abas die als kleine jongen was ondergedoken in Barlo. En over hoe hij er achterkwam wat zijn onderduikadres geweest was: Boerderij ’t Heggeltjen. Dit verhaal duurt 13 minuten:

Informatieavond akkerranden donderdag 13 februari 2020

INFORMATIEAVOND AKKERRANDEN
OP DONDERDAGAVOND 13 FEBRUARI BIJ `T ROMIENENDAL
ALADNAWEG 3 7122 RN AALTEN
INLOOP 19.30 UUR. OPENING 20.00 uur

Het buitengebied wordt steeds kleurrijker door bloeiende akkerranden, ingezaaid door de deelnemers aan het akkerrandenproject in de gemeente Aalten. Om nog meer bewoners te animeren mee te doen wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd; Om geïnspireerd te worden, mee te doen met dit kleurrijk gebeuren, is voor deze avond een bekend sprekers-duo uitgenodigd. Herman Simmelink en Frans ter Bogt: Winnaars van de prijs: De Gouden Mispel; voor de inzet om het leefgebied van de Patrijs te verbeteren, zodat deze mooie vogel weer in het buitengebied kan leven. Onderzoek, tellingen en waarnemingen door deskundigen tonen een aanmerkelijke toename van vogels, bijen, insecten, en bodemleven. Frans en Herman zullen dat aan de hand van een Powerpoint-presentatie laten zien. Als het leefgebied voor de patrijs verbetert door het inzaaien van akkerranden, verbetert daarmee tevens de hele biodiversiteit.
Een kleine 10 jaar geleden is er een initiatief gestart door de WBE-Wild-Beheer-Eenheid samen met de gebiedscommissie en een gemeentelijke subsidie. Later werd het de akkerrandenwerkgroep. Er is er dus al jaren gewerkt aan dit doel: Terugbrengen en bevorderen van de biodiversiteit. En dat het werkt is duidelijk bewezen: Beschermen van het landschap, bevorderen leefgebied van de bijenstand. Bovendien worden de landbouwgewassen zo beschermt tegen natuurlijke vijanden, zoals wildvraat, ziekten en plagen. Door de breed georiënteerde werkgroep (vanuit de LTO, WBE Iemkersvereniging, IVN, ecologisch kweker, diverse buurtbelangenverenigingen, natuurkenners) heeft dit systeem in Aalten en alle buurtschappen vaste voet aan de grond gekregen en wordt nu breed toegepast met subsidie van de gemeente via het SAAP. Met kleine en grote percelen, doen de laatste jaren al ongeveer 150 grondgebruikers in het buitengebied maar ook binnen de bebouwde kom mee.
Welkom op deze infoavond. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deelname.
Voor info kunt u bellen met secretaris Gert Rougoor 06-25416026

Creatief Barlo

Uitnodiging Creatief Barlo en fotowedstrijd

In oktober organiseren we een tentoonstelling van werkstukken van Barlose amateurkunstenaars. U kunt de creaties van maar liefst 19 Barloërs bewonderen. Het wordt een zeer afwisselende en verrassende tentoonstelling waarin u de onverwachte creatieve kanten van veelal bekende Balsen
kunt bewonderen.
De tentoonstelling vindt plaats in de weekenden van 19 en 20 en 26 en 27 oktober van 11 tot 17 uur in het museum van Boerderij “de Neeth” .
De toegang is gratis. Wel wordt een vrije gift gevraagd.
Gelijktijdig zijn de inzendingen van de fotowedstrijd over Barlo te bewonderen in het restaurant van “de Neeth”.
Ook daar vindt u mooie en verrassende afbeeldingen.
Kortom ; de moeite waard om de creaties van uw streekgenoten eens te bewonderen en misschien krijgt u wel inspiraties om deze winter ook creatief/ kunstzinnig aan de slag te gaan.
We zien elkaar bij de kunst- en foto tentoonstelling

Fotowedstrijd update!

📸📸Fotowedstrijd update!📸📸

De vakjury
De Vakjury bestaat uit drie fotografie liefhebbers uit de directe omgeving. Jan Ebbers, Jan Oberink en Jos van Loon zullen de foto’s beoordelen op kwaliteit en originaliteit. In de week voorafgaand aan Creatief Barlo – kunsttentoonstelling en fotowedstrijd zullen zij de nummer 1, 2 en 3 kiezen.
Afbeelding kan het volgende bevatten: camera
De publieksjury
De publieksjury… zijn jullie!  Alle inzendingen komen online op Facebook en op Barlo.nl. Hoe meer likes en stemmen, des te hoger de eindscore voor jouw foto.

De vrijdag vóór Creatief Barlo, op 18 oktober dus, worden de winnaars bekend gemaakt. Informatie daarover volgt nog, dus houd dit evenement in de gaten.

De prijzen
En… de prijzen! Waarom doe je mee? Uiteraard voor de eer, de gezelligheid en een eerlijke reactie en handig advies van de vakjury. En zoals Jan Ebbers al zo mooi zei: ‘over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd’. Restaurant de Neeth heeft prachtige prijzen beschikbaar gesteld: van een volledig verzorgd diner voor 4 personen, tot een weekend kamperen en van een bierproeverij tot een volledig verzorgd kinderfeestje… daar zit toch voor iedereen iets tussen? Tevens krijgen de mooiste foto’s een plekje in het restaurant van de Neeth zodat iedereen er van kan genieten.

fotowedstrijd@barlo.nl