Bedankje namens Bredevoort Schittert

BREDEVOORT SCHITTERT ON TOUR 2020

Bredevoort, 28 september 2020

Beste mensen,
Trots, dankbaarheid en inspiratie……………dat is wat we binnen het bestuur van Bredevoort
Schittert voelen na het afgelopen weekend van Bredevoort Schittert on Tour.
Trots op alle mensen die zoveel moeite hebben gedaan om hun plek, hun huis, hun hobby
zo bijzonder uit te lichten. Trots op alle ondernemers die hun bedrijf extra hebben laten
schitteren. Trots op alle deelnemende automobilisten, die ondanks de drukte geduldig bleven en zich aan de regels hielden van verkeer en corona. En heel trots op al die vrijwilligers die in de voorbereiding en in het afgelopen weekend, ook ondanks de regen van zaterdag, deze bijzondere editie van Bredevoort Schittert mogelijk hebben gemaakt.
In de bijna ondenkbaar korte voorbereidingstijd van enkele weken hebben al deze mensen,
organisaties en bedrijven er samen voor gezorgd dat ruim 1500 auto’s een schitterende
route konden rijden. Een veelvoud van 1500 mensen heeft daarmee zichtbaar genoten, en
heeft afgelopen weekend een heerlijk avondje uit gehad. Alle complimenten die we hebben
mogen ontvangen brengen we met dit bericht op jullie over!
Dankbaar zijn we voor de geweldig spontane medewerking die we mochten ervaren.
Hartelijke en extra dank willen we hiermee uitspreken aan Jong Gelre Aalten, Buurtschap
Barlo, Buurtschap ‘t Klooster, Buurtschap de Haart, alle vrijwilligers, alle meewerkende
bedrijven en de gemeente Aalten, de provincie Gelderland,. Het was hartverwarmend om de creatieve inspanning en samenwerking van iedereen te mogen ervaren.
Geïnspireerd zijn we ook, met iedereen betrokken bij Bredevoort Schittert. Geïnspireerd om met elkaar nu voluit verder te gaan met de voorbereiding van Bredevoort Schittert 2021, in welke vorm dan ook. Wat de komende tijd ons gaat brengen weten we niet. Maar dit bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we ook in 2021 met elkaar weer iets prachtigs zullen neerzetten. Nogmaals onze dank aan iedereen voor jullie bijdragen en fantastische
samenwerking.

Blijf gezond, tot gauw,
en volg ons op de website www.bredevoortschittert.nl en de socialmedia.
Namens het bestuur van Bredevoort Schittert,
Tjitske Woordes – van Amersfoort
Voorzitter Stichting Bredevoort Schittert
voorzitter@bredevoortschittert.nl

Bredevoort Schittert on tour, door Barlo.

25, 26 en 27 september – 19:00-23:00 uur

Bericht van Barlo’s Belang:

Bredevoort en Barlo schitteren!
Nu vanwege de Corona maatregelen Bredevoort Schittert 2020 in zijn normale vorm geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur van Bredevoort Schittert een andere invulling van het lichtfestival gevonden: -Bredevoort Schittert on Tour-. Met de auto kan er een lichtroute gereden worden door het buitengebied en het centrum van Bredevoort. In het buitengebied voert de route langs verlichte boerderijen, huizen en geïnteresseerde sponsoren. De route kan gereden worden op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september, vanaf 19.00 u. Hierbij publiceren we de voorgestelde route die zelfstandig gereden kan worden. Voor de organisatie van Bredevoort Schittert on Tour is inmiddels toestemming van de gemeente gekregen.
Een groot deel van de route zal ook door Barlo gaan, en daarbij hebben wij en Bredevoort Schittert jullie hulp nodig! Vandaar hierbij het verzoek namens Barlo’s Belang of jullie je huis, boerderij, bijzondere bomen, bloemstukken, maisbundels en bijzondere objecten willen uitlichten op deze drie avonden. Wees creatief! Het mag ook gaan om bijzondere voertuigen, het beamen van mooie foto’s etc. De route start in Barlo aan de Markerinkdijk, tussen 19.00 u. en 21.00 u. In verband met de Corona maatregelen mogen mensen de auto niet verlaten. Bovendien is de route geen cirkel: om alles mee te kunnen maken en te zien moet er dus echt gestart worden aan de Markerinkdijk. Kijk dus alsjeblieft goed op het bijgevoegde kaartje of de route langs jouw boerderij, huis of bedrijf komt. Alleen met jullie hulp kunnen we iets bijzonders van de route maken, waarmee we ook ons mooie Barlo op de kaart kunnen zetten. Route Barlo: (zie kaartje)

Als je meer informatie nodig hebt kijk dan verder op de website van Bredevoort Schittert: www.bredevoortschittert.nl . of mail naar info@bredevoortschittert.nl

Voorbeelden

Oproep bewoners Barlo

Beste bewoners van het Barlo, 

Enige tijd geleden hebben we besloten dat wegens de Corona- uitbraak Bredevoort Schittert in 2020 in de bekende vorm geen doorgang kan vinden. 

Als bestuur zijn we druk bezig geweest om manieren te bedenken om in september toch Bredevoort Schittert op de kaart te blijven zetten. Zo zijn we voornemens om een autoroute langs verlichte boerderijen en geïnteresseerde sponsoren te organiseren op 25, 26 en 27 september 2020, zoals de verlichte boerderijenroute van weleer. Hierbij publiceren we een route door Bredevoort en de omliggende omgeving waarbij mensen zelfstandig de autoroute kunnen rijden waarbij ze langs verlichte boerderijen in de omgeving van Bredevoort komen en een klein gedeelte van de kern van Bredevoort erbij pakken. Enkele weken geleden hebben we hiervoor mondeling akkoord gekregen van de gemeente. 

Bij genoeg animo gaat een onderdeel van de route gaat door het Barlo. We willen jullie vragen om mee te doen in het verlichten van jullie eigen boerderij/tuin. Dit kan op allerlei manieren, zoals met tuinspots, verlichte bloemstukken, vuurkorven, maisbundels, bijzondere objecten of het beamen van bijzondere foto’s of andere creatieve ideeën. Elke inbreng is meer dan welkom. Alleen met jullie medewerking kunnen we een schitterende route neerzetten en we hopen dan ook op jullie deelname. 

We zijn druk bezig met het concreet maken van de plannen, graag horen we jullie reacties via info@bredevoortschittert.nl via of neem contact op met één van de bestuursleden. Te zijner tijd wordt er via Barlo’s belang opnieuw een mail met alle definitieve details. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Bredevoort Schittert; 

Tjitske Woordes – van Amersfoort (voorzitter) 

Bart te Selle 

Dianne Slotboom 

Danielle Scholten 

Ria Rensing 

Hans Fransen 

Joyce Willemsen 

Ontwikkelgroep Uuthuuskes

Ontwikkelgroep Uuthuuskes gaat in gesprek met jongeren over hun ideeën en wensen. Ook meepraten? Dat kan!

Infoavond Jongeren op 31 augustus in Kulturhus Lintelo

Vanaf 19:30 uur inloop met koffie en thee. Start programma 20:00 uur.

Ideeën, wensen en vragen

De afgelopen weken heeft de Ontwikkelgroep Uuthuuskes het Programma van Eisen voor de flexwoningen opgesteld. Op 31 augustus wil de ontwikkelgroep van de jongeren horen welke aanvullende ideeën of andere wensen zij hebben, die -zo mogelijk- ingepast kunnen worden in het Programma van Eisen (PvE). Ook worden sfeerkwaliteitsbeelden getoond van flexwoningen als voorbeeld voor het te bouwen Uuthuuske. En uiteraard kunnen alle mogelijke vragen gesteld worden!

Vooraf aanmelden

Aanmelding vooraf is i.v.m. corona verplicht. Maximaal 75 personen kunnen live aanwezig zijn. Hierbij geldt de regel: “Wie het eerst komt, het eerst maalt!”. Zijn er meer aanmeldingen, dan ontvangen de personen die niet live aanwezig kunnen zijn een link om via video de bijeenkomst te volgen. Bij de aanmelding vragen we om naam deelnemer of deelneemster, naam kleine kern, leeftijd en e-mailadres.

Aanmelden via DKK Gelderland

Informatie over de Pilot

Infomatieblad

Pilot wooncoöperatie realiseert ‘Uuthuuskes’ in kleine kernen in de Achterhoek

AWC

Voorwaarden en meer info via side Gemeente Aalten

Corona gemeente Aalten:

De Corona ondersteuning in de gemeente Aalten:

Ouderen:

 • Vanuit Figulus Welzijn worden alle ouderen die deelnemen aan het Meer bewegen voor ouderen (MBVO of Senioren Fit) gebeld door de MBVO docenten. Ook de vrijwilligers van alle ontmoetingsgroepen (zoals de Scootmobieel club) bellen alle deelnemers. Bij Figulus Welzijn worden lijsten bijgehouden van kwetsbare ouderen die extra in de gaten gehouden worden. Er zijn inmiddels meerdere belcirkels actief in onze gemeente. Daarnaast bellen veel vrijwilligers de ouderen via zogenaamde “kletsbelletjes”.
 • Daarbij zijn nauwe contacten met de huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties om goed te zorgen voor de meest kwetsbaren.
 • Voor ouderen die behoefte hebben aan een praatje of zich eenzaam voelen is er ook een speciale telefoonlijn van de KBO-PCOB geopend: De Ouderen-Infolijn: 030-3400600. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
 • Via de belcirkels en telefoontjes worden de ouderen gewezen op de beweegactiviteiten zoals: Nederland in Beweging, wat al veel mensen kennen, maar ook Gelderland in Beweging, via Omroep Gelderland, elke werkdag tussen 10.00-11.00 uur. Deze lessen zijn speciaal gericht op ouderen. Tenslotte is in onze gemeente de website www.gemeenteaaltenvitaal.nl in de lucht gegaan.
 • Voor de maaltijdservice van Careaz zijn gelukkig meerdere alternatieven gevonden. Marga Klompé bezorgt met behulp van de Electocar 15 maaltijden. Rico in Dinxperlo verzorgt enkele tientallen maaltijden en ook is er een oplossing gevonden door koel-vers maaltijden die zelf opgewarmd dienen te worden. Lokale leveranciers zoals Gleis (wordt veel gebruik van gemaakt), maar ook Foodconnect en Appetito (via ’t Zwaantje in Lichtenvoorde) bieden dit. Eerder al werden alternatieven geboden in Bredevoort (Misterpoort) en via ’t Noorden in Aalten. Ik begrijp dat ook de zorgcoorperatie dit heeft opgepakt voor Dale en Barlo.
 • Kwetsbare inwoners kunnen in Dinxperlo nu al en vanaf volgende week in Aalten gebruik maken van de boodschappendiensten die Figulus samen met de lokale Jumbo’s heeft opgezet. Betalingen lopen via een Tikkie. In noodgevallen sturen de Jumbo’s een factuur naar Figulus, wat later dan verrekend wordt. Aanmelden kan via de vaste telefoonnummers van Figulus en via de Facebookpagina’s Coronahulp Aalten en Bredevoort en Coronahulp Dinxperlo en omstreken.

Jongeren /kinderen :

 • Onze jongerenwerkers gaan dagelijks langs de plekken waar groepen jongeren rondhangen (met name bij de sportparken, bossen en de dorpskernen). Het lijkt er op dat de meeste jongeren zich aan de regels houden. Overal worden QR codes opgehangen die verwijzen naar de informatiepagina op de website van Figulus.
 • Via de websites: www.gemeenteaaltenvitaal.nl en www.dinxperlovitaal.nl worden leuke activiteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd zoals: de TikTok Challenge, Got Talent en verschillende Live Streams met liveoptredens in het weekend. Ook is “Show your skills” van start gegaan. Onze wethouder Hans en Talentverbinder Elena hebben het goede voorbeeld gegeven!
 • Voor de kinderen is de Berenjacht van start gegaan. Inwoners worden opgeroepen een beer achter het raam te plaatsen.

Algemene ondersteuning:

 • Figulus Welzijn is voor hulp en ondersteuning telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Dinxperlo: 0315 655282Aalten:      0543 473993

 • De locaties zijn wel gesloten, maar gaan open voor verzoeken van de hulpmiddelen uitleen en noodgevallen. Verder zijn we continue via de app en infomail (info@figulus-welzijn.nl) bereikbaar.
 • Daarnaast is Figulus Welzijn medebeheerder van de Facebookpagina’s “Coronahulp Aalten en Bredevoort” en “Coronahulp Dinxperlo en omstreken”.
 • Ook het algemeen maatschappelijk werk is te bereiken voor ondersteuning:
 • De consulenten van VIT Hulp bij Mantelzorg blijven bereikbaar via hun rechtstreekse 06-nummer, dat bij mantelzorgers bekend is. De algemene bereikbaarheid van VIT-hulp bij mantelzorg blijft zoals gebruikelijk, d.w.z. alle werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur via (0544) 82 00 00. Dit nummer is doorgeschakeld naar de medewerkers van het secretariaat thuis. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid per e-mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl (Op ontvangen berichten wordt als altijd binnen 2 x 24 uur gereageerd.)Ook de individuele ondersteuning door mantelzorgconsulenten gaat zoveel mogelijk door. Telefonisch kunnen we informeren, adviseren en een luisterend oor bieden.
 • Zoals al eerder gemeld zijn: www.gemeenteaaltenvitaal.nl en www.dinxperlovitaal.nl zijn live gegaan.
 • En natuurlijk is er de reguliere ondersteuning vanuit de gemeente Aalten en de landelijke Rode Kruis hulplijn: 070-4455 888

Voorlichtingsavonden – Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

Leegstand maakt platteland aantrekkelijk voor criminelen

De verwachting is dat de komende jaren meer en meer boerenschuren leeg komen te staan. 

Criminelen spelen hier handig op in, door de schuren te huren voor duistere praktijken.

Wat we steeds meer in Gelderland zien en ook al binnen de regio Achterhoek, is dat criminelen hierbij een directe manier van benaderen hebben. In de praktijk komen ze gewoon bij de boer (of burger) op het erf met een concreet aanbod. Zo zijn er verschillende verhalen bekend van boeren die vertellen dat “ze gewoon opeens op het erf stonden”. De boodschap is: wij willen wiet kweken en dit levert het op. Op een vriendelijke manier, maar soms verloopt zo’n gesprek ook intimiderend. De politie krijgt verhalen over goed geklede, vriendelijke mensen. Een soort pr-functionaris van de onderwereld die bij je langs komt.  

Ook worden boeren via zogenaamde ‘wietbrieven’ benaderd. De schrijver doet zich voor als tussenpersoon, mogelijk om de drempel voor de boeren te verlagen. De cijfers duizelen. 35.000 euro per kwartaal voor een loods van 200 vierkante meter wordt geboden. Iemand die het water financieel aan de lippen heeft staan, kan de verleiding dan soms niet weerstaan. Begrijpelijk, maar zeer riskant. Immers, je laat je dan in met zware criminelen, die het geweld niet schuwen! Je kunt dan ook maar één keer nee zeggen! 

Komen er mensen op het erf?

 • Noteer kentekens, maak foto’s van de auto en onthoud hoe de mensen eruit zien
 • Vraag rond in de omgeving, wie kent ze? Zijn er meer mensen benaderd?
 • Overleg met de wijkagent/toezichthouder wat te doen
 • Waarschuw via de app VeiligeBuurt
 • Gebruik je boerenverstand!

Veiligheidstips

 • Sluit je aan bij de app VeiligeBuurt.nl & zorg dat je buren dit ook doen!
 • Hang camera’s op (gericht op het eigen terrein)
 • Houd contact met de wijkagent en/of de gemeentelijke toezichthouders
 • Wilt u anoniem blijven? Meld dan uw melding bij www.meldmisdaadanoniem.nl 

Schuur toch verhuren?

 • Wantrouw contante betalingen, laat de huur via de bank betalen
 • Het gebruik van meerdere (niet te traceren pre-paid) telefoons is verdacht
 • Activiteiten in de avonduren ook
 • Maak afspraken: de huurder zet géén nieuwe sloten op de schuur. Zitten die er wel? Vraag een sleutel of verwijder ze
 • Maak kopieën van identiteitsbewijzen; vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op
 • Spreek af wekelijks in de schuur te kijken en doe dat ook
 • Is er een periode geen zicht geweest op de schuur, controleer of binnen –en buitenmaten nog overeen komen

Je kunt maar één keer nee zeggen!

In dit kader organiseert de gemeente Aalten in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de politie en Meld Misdaad Anoniem twee voorlichtingsavonden over het Keurmerk Veilig Ondernemen – Buitengebied. Tijdens deze avonden wordt het thema “het verhuren van schuren” nader toegelicht. Bent u geïnteresseerd? Zet dan de data 13 februari en 19 maart 2020 alvast in uw agenda!

URGENT: Interesse in huur/koop starters-, of seniorenwoningen in Barlo?


Tot 27 januari kan Barlo’s Belang feedback geven op de woonvisie van de Gemeente Aalten, daarom willen we op korte termijn graag (wederom) inzicht krijgen in de behoefte in Barlo aan starters-, en/of seniorenwoningen. Het gaat zowel om koop-, als huurwoningen op de korte en middellange termijn. Dus: ben je of ken je iemand die in de komende jaren een dergelijke woning gaat zoeken? Dan horen wij dat graag! Zonder deze concrete interesse kunnen we namelijk geen onderbouwde feedback naar de Gemeente geven, en staan we minder sterk. 


Fijn als je je interesse kenbaar maakt bij Rik Rotink,
dat kan via rik.rotink@gmail.com of 06-12808220. 

Bijna geen kavels meer in Barlo!  Dan is hier een nieuwe kans

Woning te huur in Barlo

Van een nieuw gerealiseerde woning (2 onder 1 kap),
gebouwd in hartje Barlo aan de Meester Weeninkweg.Bieden wij een huur mogelijkheid aan op 1 van de woningen.
Locatie : Meester Weeninkweg 1 B.
Het gaat om een 1 gezinswoning met 3 slaapkamers en een royale huiskamer.

Huurprijs
€ 850,- per maand (excl. gas, water en elektra).
Of € 720,- per maand en € 130 servicekosten.

Voor vragen of meer info: 06-33042982

Met vriendelijke groet,

Joop Hogenkamp