Ledenvergadering Barlo’s Belang

Geachte leden van Barlo’s belang,

Naar alle jaren dat een bijeenkomst van groepen minder geschikt was, willen we aankomende 14 maart graag weer een ledenvergadering houden.
Dit zal plaats vinden in De Markerink Markerinkdijk 20, aanvang 20:00

Tijdens deze vergadering zijn de volgende bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar:
Herman Onnink
Petra Hoezen
Ferdi Ikink.

Tevens is er na het eerste deel waarin een samenvatting van de afgelopen jaren, controle financiële situatie en lopende zaken worden toegelicht een 2e deel.
Waarin Winsect een presentatie zal houden over de ontwikkeling in Barlo van de meelwormen.

Aansluitend is er gelegenheid om gezamenlijk nog wat na te praten onder het genot van een drankje. Graag tot de 14e

Met vriendelijke groeten, Barlo’s Belang