Inspraak Ontwerp Uitnodigingskader Zon en Wind, het vervolg

Afgelopen week hebben we een brief ontvangen van de gemeente Aalten. In die brief schrijft de gemeente hoe ze nu verder gaan met de inspraakreacties die ze hebben ontvangen en het ontwerp Uitnodigingskader.

De inspraakreacties hebben tot nieuwe inzichten geleid bij de gemeente en zij hebben het ontwerp hierop aangepast, aldus de gemeente. Meer vind je hierover op www.aalten.nl/uitnodigingskader en deze stukken zijn ook op te vragen. Hiervoor kun je de gemeente bellen en vragen naar Simone Lammers.

 De gemeente beslist over de vaststelling van de Uitnodigingskader en neemt daarin alle inspraakreacties mee. Via www.aalten.nl/uitnodigingskader kun je de nodige documenten vinden, zoals

·         het raadsvoorstel om het Uitnodigingskader vast te stellen,

·         de inspraaknota , waarin in hoofdstuk 3 onder nummer 49 de beoordeling van de gemeente op de inspraakreacties terug te vinden is en

·         het meest recente persbericht van de gemeente waarin ze kort aanpassingen van het Uitnodigingskader toelichten

Zoals in Barlo’s Berichten te lezen was komt er eerst een beeldvormende vergadering en dan een oordeelsvormende vergadering.  De beeldvormende vergadering is op 21 juni ( en eventueel op 23 en 24 juni) en de oordeelsvormende vergadering op 28 juni( en eventueel 29 juni)

Daarna vindt behandeling plaats tijdens de  raadsvergadering van 21 juli 2021.

Bij de raadsvergadering en de oordeelsvormende vergadering is inspreken niet mogelijk. Deze vergaderingen zijn wel live online te volgen via www.aalten.nl/online

Bij de beeldvormende vergadering op 21 juni is inspreken wel mogelijk. Deze vergadering is een fysieke vergadering in het gemeentehuis te Aalten (Markt 7). In deze vergadering worden geen besluiten genomen maar kun  je belangrijke (nieuwe) gezichtspunten inbrengen.

Hiervoor krijg je maximaal 5 minuten spreektijd. Als je iets op papier zet wordt dit als bijlage aan het verslag toegevoegd. De korte verslagen en dus ook de inspraakreacties zijn openbaar. De aanwezige raadsleden kunnen je  vragen stellen over wat je inbrengt.

Wil je deelnemen aan deze beeldvormende vergadering? Meld je dan voor 14 juni 9.00 aan. Aanmelden kan telefonisch 0543-493333 of per e-mail griffie@aalten.nl

Als de gemeente  veel aanmeldingen krijgt zal er ook op woensdag 23 juni en eventueel op donderdag 24 juni een beeldvormende vergadering gehouden worden. Mocht je liever de vergadering online willen bijwonen? . Geef dit door bij je aanmelding, want dan wordt er op donderdag 24 juni een digitale beeldvormende vergadering via Microsoft teams gehouden.  

Ben je verhinderd om je mening persoonlijk toe te lichten dan kun je je mening ook schriftelijk met de raad delen. De ingezonden bijdragen worden toegevoegd aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van jouw standpunt. Deze bijdrage kun je mailen naar griffie@aalten.nl