Informatiebijeenkomst Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat in op 1 juli a.s!

Het is belangrijk dat u als vereniging of stichting voldoet aan deze wet. We helpen u daar graag bij. Op woensdag 16 juni 2021 praten we u tijdens een online informatiebijeenkomst bij over de WBTR.  Wat zijn de gevolgen van de WBTR voor uw vereniging of stichting en welke acties worden er van u verwacht?

De WBTR heeft als doel ‘het bevorderen en professionaliseren van goed bestuur en toezicht op stichtingen, met behoud van zoveel mogelijk flexibiliteit’. De WBTR introduceert een duidelijke taakomschrijving voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen. De nieuwe wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland (met alleen kerkbesturen en VvE’s uitgezonderd). De wet maakt geen onderscheid tussen groot of klein.

Tot 1 juli 2021, de ingangsdatum van de WBTR, heeft u de tijd om aan de verplichtingen tegemoet te komen. Daarna is er nog vijf jaar tijd om de gemaakte afspraken in de statuten vast te leggen.

Waarom is de WBTR van belang?

Door de vereniging of stichting in te richten volgens de WBTR, wordt de kans verkleind dat er wat misgaat en is de kans op vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil. Ook moet binnen de vereniging of stichting worden vastgelegd hoe de besluitvorming plaatsvindt wanneer persoonlijke belangen strijdig (kunnen) zijn met het belang van de vereniging of stichting en hoe er gehandeld wordt als tijdelijk een bestuurszetel niet ingevuld is.

Wat is het gevolg van de WBTR?

Het is belangrijk dat verenigingen en stichtingen hun zaken goed op orde hebben en dat ook kunnen aantonen. Bestuurders en toezichthouders betrokken bij verenigingen en stichtingen worden verplicht procedures te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting te borgen. Intern moeten procedures vastgelegd te worden in bijvoorbeeld een bestuursreglement, huishoudelijk reglement of een andere vorm van interne vastlegging zoals bij uw vereniging of stichting gebruikelijk. Als alles intern is besproken en vastgelegd, volgt de externe vastlegging in de statuten van de vereniging of stichting. De wetgever heeft een overgangsperiode gegeven van vijf jaar. U hebt dus nog even tijd om naar de notaris te gaan. Dát hoeft dus niet voor 1 juli 2021. Wat u wel voor 1 juli moet regelen, en hoe u dat kunt aanpakken, lichten we op 16 juni toe.

Ondersteuning in gemeente Aalten

Figulus Welzijn, gemeente Aalten, Aaltense Uitdaging, Vrijwilligers Servicepunt, Talentverbinders en het Platform Aalten helpen u graag op weg en organiseren een online informatiebijeenkomst over de WBTR op: woensdag 16 juni vanaf 19.30 uur.  Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de belangrijkste punten van de WBTR aan de hand van voorbeelden. Ook krijgt u advies over wat er besproken moet worden binnen het bestuur van uw stichting of vereniging, en hoe u dit kunt vastleggen. Na afloop stellen wij tekstvoorbeelden beschikbaar die u kunt gebruiken voor het vastleggen van afspraken in de statuten.

Aanmelden

Interesse? Meld u dan uiterlijk 11 juni aan, met het mailadres waarop u de link voor de bijeenkomst wilt ontvangen, via info@figulus-welzijn.nl.

Met vriendelijke groet,

Elena Kock

Talentverbinder

Polstraat 9,  7121 DH   Aalten

Mobiel: 0624486838