Info avond Heggen-project

Beste inwoners van Barlo,

Al enige tijd zijn we als Stichting Groot Deunk achter de schermen bezig met een ‘heggen-project’. Een aantal omwonenden van m.n. de Groot Deunkweg hebben we gepolst en er blijkt concrete belangstelling te zijn.

Het plan is om, om het kort door de bocht te noemen,  langs erf- en perceel grenzen heggen te planten. De heggen bieden beschutting voor diverse vogels en andere dieren. De biodiversiteit zal door de heggen ook toenemen en waarschijnlijk levert dat ook weer een aantal nieuwe ‘buurtgenoten’ op.

De gemeente is erg enthousiast en nu is het aan ons om het plan bij de provincie neer te leggen voor de benodigde subsidies.

Op maandag 20 november willen we belangstellenden uit Barlo graag informeren over de plannen en komt Dion Temming als landschapsarchitect zijn visie geven. Dion was ook betrokken bij de plannen van Groot Deunk. Dus komt allen 20 november om 20:00 uur bij “de buren” Straksweg 4.

Hartelijke groeten namens stichting Groot Deunk.

* de getoonde afbeeldingen zijn voorbeelden van wat mogelijk zou zijn *