Algemene Ledenvergadering 23 april 2024 aanvang 20.00

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Barlo’s Belang

Geachte leden van Barlo’s belang!

Met dit schrijven willen wij u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van Barlo’s Belang op 23 april aanstaande om 20.00 bij de Markerink.

Hoe ziet de agenda er die avond uit?

 1. Welkom
 2. Notulen ledenvergadering
 3. Jaarverslag
 4. Financieel verslag en verslag kascontrole
 5. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Emiel Stemerdink. Lijkt het u leuk om deel te nemen in ons bestuur? Meld je aan bij één van de bestuursleden of stuur een mail naar barlosbelang@gmail.com.                                                                                         
  1. Bestuursleden op dit moment
NaamFunctieAftredend
Rik RotinkVoorzitter2025
Marten Lageschaar2e Voorzitter2026
Jolanda te HennepeSecretaris2024 en herkiesbaar
René KolsteePenningmeester2027
 • Voorstel nieuw bestuursleden: Bregje Twigt, Patrick Ikink,Joke Schoppers, André te Brake
 • Rondvraag
 • Pauze
 • Spreker; Rik Rotink met een toelichting  over de woningbouwplannen op zijn locatie

DE KOFFIE STAAT KLAAR!                                                                           

(EN NATUURLIJK OOK THEE EN EEN KOEKJE😉)