ENQUETE naar aanleiding van Uitnodigingskader Zon en Wind gemeente Aalten.

In het kort:
De gemeente Aalten heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat binnen de gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie opgewekt moet worden als verbruikt. Dit betekent dat er de komende jaren 70,3 GWh gerealiseerd dient te worden. Dit betekent ongeveer 68 hectare aan zonnevelden of 5 nieuwe molens van 180 m as-hoogte of een combinatie van beiden
De gemeente stelt daarom voor om windmolens te plaatsen in het Goor en/of zonnepanelen op armere landbouwgronden.
Om een goed geïnformeerde gesprekspartner te zijn bij de Gemeente Aalten en andere belangengroepen leek het ons als Barlo’s Belang goed onder de Barlose bevolking een enquête houden om zo een indruk te krijgen wat er leeft in onze buurtschap.

We hebben via de maillijst een online enquête verstuurd.
Mocht je uit Barlo komen en deze niet ontvangen hebben stuur dan een email na Barlosbelang@gmail.com dan zullen wij die alsnog toezenden.
Vul jij hem liever niet online in, kun je bij 1 van de bestuursleden aangeven dat je een gedrukt exemplaar wilt ontvangen en die zullen we dan bezorgen.
Online invullen en/of inleveren graag tot 15 december 2020 bij een bestuurslid of op ons postadres.

Namens het bestuur van Barlo’s Belang
Alvast bedankt voor het invullen