ENQUETE Update Uitnodigingskader Zon en Wind gemeente Aalten

Een ieder bedankt voor het reageren en invullen van onze Enquête oproep.
Dit was in eerste instantie voor ons de mogelijkheid om in deze tijd een beeld te krijgen wat er leeft in Barlo. Door dat er diverse belangenverenigingen en andere partijen hun ongenoegen hebben geuit over het verloop van het Uitnodigingskader Zon en Wind gemeente Aalten. Heeft dat de gemeente doen inzien de inspraak te verplaatsen cq te verleningen tot een nog nader aan te geven datum. Verzoek aan een ieder om dit dan ook in de gaten te houden, bekend making zal wederom in de Aalten Vooruit / gemeente Aalten site zijn.

Een mooi aantal bewoners van Barlo heeft hem ingevuld. Door het uitstellen van de gemeente kunnen we nu alsnog een oproep doen aan de bewoners die hem vergeten waren (oproep volgt wederom via de Barlo maillijst).
Hieronder zie je dan ook een tussen stand van de enquête.
Om privacy redenen hebben we de laatste open vragen weggelaten.

Wij willen u bedanken voor uw tijd!