Bedankje namens Bredevoort Schittert

BREDEVOORT SCHITTERT ON TOUR 2020

Bredevoort, 28 september 2020

Beste mensen,
Trots, dankbaarheid en inspiratie……………dat is wat we binnen het bestuur van Bredevoort
Schittert voelen na het afgelopen weekend van Bredevoort Schittert on Tour.
Trots op alle mensen die zoveel moeite hebben gedaan om hun plek, hun huis, hun hobby
zo bijzonder uit te lichten. Trots op alle ondernemers die hun bedrijf extra hebben laten
schitteren. Trots op alle deelnemende automobilisten, die ondanks de drukte geduldig bleven en zich aan de regels hielden van verkeer en corona. En heel trots op al die vrijwilligers die in de voorbereiding en in het afgelopen weekend, ook ondanks de regen van zaterdag, deze bijzondere editie van Bredevoort Schittert mogelijk hebben gemaakt.
In de bijna ondenkbaar korte voorbereidingstijd van enkele weken hebben al deze mensen,
organisaties en bedrijven er samen voor gezorgd dat ruim 1500 auto’s een schitterende
route konden rijden. Een veelvoud van 1500 mensen heeft daarmee zichtbaar genoten, en
heeft afgelopen weekend een heerlijk avondje uit gehad. Alle complimenten die we hebben
mogen ontvangen brengen we met dit bericht op jullie over!
Dankbaar zijn we voor de geweldig spontane medewerking die we mochten ervaren.
Hartelijke en extra dank willen we hiermee uitspreken aan Jong Gelre Aalten, Buurtschap
Barlo, Buurtschap ‘t Klooster, Buurtschap de Haart, alle vrijwilligers, alle meewerkende
bedrijven en de gemeente Aalten, de provincie Gelderland,. Het was hartverwarmend om de creatieve inspanning en samenwerking van iedereen te mogen ervaren.
Geïnspireerd zijn we ook, met iedereen betrokken bij Bredevoort Schittert. Geïnspireerd om met elkaar nu voluit verder te gaan met de voorbereiding van Bredevoort Schittert 2021, in welke vorm dan ook. Wat de komende tijd ons gaat brengen weten we niet. Maar dit bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we ook in 2021 met elkaar weer iets prachtigs zullen neerzetten. Nogmaals onze dank aan iedereen voor jullie bijdragen en fantastische
samenwerking.

Blijf gezond, tot gauw,
en volg ons op de website www.bredevoortschittert.nl en de socialmedia.
Namens het bestuur van Bredevoort Schittert,
Tjitske Woordes – van Amersfoort
Voorzitter Stichting Bredevoort Schittert
voorzitter@bredevoortschittert.nl