Stembureau Functie elders

Geachte medebewoners van Barlo,

Wij waren verrast maar gezien het aantal vragen die we hebben mogen ontvangen, jullie ook.
De Burgemeester en het verkiezing team Aalten hebben besloten De Markerink dit jaar voor de
provinciale verkiezing niet als Stembureau te openen.
Het niet openen van een stembureau in De Markerink na alle voorgaande keren
is men bovendien vergeten door te geven aan De Markerink. Daarvoor heeft men inmiddels de
excuses aangeboden en deze zijn aanvaard.
De gedachte achter deze beslissing is de volgende;
Barlo heeft de afgelopen jaren de minst aantal stemmende gehad in De Markerink
Om de stembureau begeleiders beter te benutten, heeft men gekozen voor alternatieven.

Wat zijn nu de mogelijkheden om op 15 Maart deel te nemen aan de provinciale Staten en
Waterschappen verkiezingen. Want daar willen we natuurlijk wel onze stem laten horen.
uiteraard in Aalten zelf diverse plaatsen tussen 07:30 en 21:00 uur (zie deze link)
in Dale bij het Romienendal aan de Aladnaweg 3 tussen 07:30 en 21:00 uur
Bij het nieuwe Oranjevereniging Willhelmina gebouw Groot Deunkweg 5 tussen 12:00 en 14:00 uur
komt een verkiezingstruck te staan. We gaan ervan uit dat het Verkiezing Team dit afgestemd heeft
met de buurt zodat dit niet ten koste gaat van het aantal events die daar mogen plaats vinden.

Tevens biedt men de mogelijkheid als je slecht ter been bent, om de verkiezingstruck of stembureau
te betreden. Er is een ophaal en thuisbreng service. Indien je van dit gratis taxivervoer gebruik wilt
maken kun je dat aangeven voor 13 maart bij de Gemeente Aalten op nummer 0543-493333
Of direct bij de ZOOV-klantenservice op nummer 0543-543545 Hierbij dan duidelijk aangeven dat het
om verkiezing dag vervoer gaat, aangeboden door de gemeente Aalten.
Na deze verkiezing zal het verkiezing team en de burgemeester wederom bekijken of deze beslissing
de juiste was.

Met vriendelijke groeten, Barlo’s belang