Stichting Groot Deunk

De vrijwilligers en omwonenden hebben het initiatief genomen Groot Deunk om te vormen tot een landschap, waar agrarisch gebruik hand in hand gaat met natuur en landschap. De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Stichting wil de ca 4.5 hectaren omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap.

Info folder Stichting Groot Deunk (PDF)

Stichting Groot Deunk ligt in het Achterhoekse coulisselandschap met het kenmerkende halfopen karakter, gevormd door lanen, houtwallen en bosjes. Het ligt als het ware in een inham van het Oost-Nederlands plateau, waardoor de hoogteverschillen tussen de hoge essen en de lage broekgronden van ruim tien meter goed zichtbaar zijn. Uniek is dat het kwelwater van de essen in het gebied aan de oppervlakte komt. Het gebied wordt omringd door agrarische bedrijven. Deze bedrijven denken graag mee en waar kan is een handje meegeholpen. 

Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aanplant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. De bestaande groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn hierin geïntegreerd. 

In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige biologische akkers ingericht, met daartussen beetlebanks. In de akkers worden oude graansoorten zoals rogge, spelt en boekweit verbouwd. En gewassen ten behoeve van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden en vlinderbloemige gewassen zoals luzerne, klaversoorten en peulvruchten. De beetlebanks zijn stroken met overstaande kruiden die verschillende soorten kevers en insecten aantrekken. 

De akkers worden omzoomd door een zes meter brede strook bloemrijke akkerranden. De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehandhaafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van circa zes meter breed aangelegd. In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen te realiseren. Het gebouwtje is ingericht voor educatieve doeleinden en wordt ook gebruikt als vertrekpunt van excursies. Er is een wandelroute van vijf kilometer uitgezet op en rondom het Landgoed Groot Deunk, een fietsroute van achttien kilometer is tot stand gekomen samen met het project Samen voor de Patrijs en mensen kunnen de autoroute van tien kilometer volgen in het gebied rondom Groot Deunk.

Info folder Stichting Groot Deunk (PDF)