Oproep bewoners Barlo

Beste bewoners van het Barlo, 

Enige tijd geleden hebben we besloten dat wegens de Corona- uitbraak Bredevoort Schittert in 2020 in de bekende vorm geen doorgang kan vinden. 

Als bestuur zijn we druk bezig geweest om manieren te bedenken om in september toch Bredevoort Schittert op de kaart te blijven zetten. Zo zijn we voornemens om een autoroute langs verlichte boerderijen en geïnteresseerde sponsoren te organiseren op 25, 26 en 27 september 2020, zoals de verlichte boerderijenroute van weleer. Hierbij publiceren we een route door Bredevoort en de omliggende omgeving waarbij mensen zelfstandig de autoroute kunnen rijden waarbij ze langs verlichte boerderijen in de omgeving van Bredevoort komen en een klein gedeelte van de kern van Bredevoort erbij pakken. Enkele weken geleden hebben we hiervoor mondeling akkoord gekregen van de gemeente. 

Bij genoeg animo gaat een onderdeel van de route gaat door het Barlo. We willen jullie vragen om mee te doen in het verlichten van jullie eigen boerderij/tuin. Dit kan op allerlei manieren, zoals met tuinspots, verlichte bloemstukken, vuurkorven, maisbundels, bijzondere objecten of het beamen van bijzondere foto’s of andere creatieve ideeën. Elke inbreng is meer dan welkom. Alleen met jullie medewerking kunnen we een schitterende route neerzetten en we hopen dan ook op jullie deelname. 

We zijn druk bezig met het concreet maken van de plannen, graag horen we jullie reacties via info@bredevoortschittert.nl via of neem contact op met één van de bestuursleden. Te zijner tijd wordt er via Barlo’s belang opnieuw een mail met alle definitieve details. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Bredevoort Schittert; 

Tjitske Woordes – van Amersfoort (voorzitter) 

Bart te Selle 

Dianne Slotboom 

Danielle Scholten 

Ria Rensing 

Hans Fransen 

Joyce Willemsen