Ontwikkelgroep Uuthuuskes

Ontwikkelgroep Uuthuuskes gaat in gesprek met jongeren over hun ideeën en wensen. Ook meepraten? Dat kan!

Infoavond Jongeren op 31 augustus in Kulturhus Lintelo

Vanaf 19:30 uur inloop met koffie en thee. Start programma 20:00 uur.

Ideeën, wensen en vragen

De afgelopen weken heeft de Ontwikkelgroep Uuthuuskes het Programma van Eisen voor de flexwoningen opgesteld. Op 31 augustus wil de ontwikkelgroep van de jongeren horen welke aanvullende ideeën of andere wensen zij hebben, die -zo mogelijk- ingepast kunnen worden in het Programma van Eisen (PvE). Ook worden sfeerkwaliteitsbeelden getoond van flexwoningen als voorbeeld voor het te bouwen Uuthuuske. En uiteraard kunnen alle mogelijke vragen gesteld worden!

Vooraf aanmelden

Aanmelding vooraf is i.v.m. corona verplicht. Maximaal 75 personen kunnen live aanwezig zijn. Hierbij geldt de regel: “Wie het eerst komt, het eerst maalt!”. Zijn er meer aanmeldingen, dan ontvangen de personen die niet live aanwezig kunnen zijn een link om via video de bijeenkomst te volgen. Bij de aanmelding vragen we om naam deelnemer of deelneemster, naam kleine kern, leeftijd en e-mailadres.

Aanmelden via DKK Gelderland

Informatie over de Pilot

Infomatieblad

Pilot wooncoöperatie realiseert ‘Uuthuuskes’ in kleine kernen in de Achterhoek

AWC

Voorwaarden en meer info via side Gemeente Aalten