Lijsttrekkersdebat in Kulturhus Lintelo op 3 maart


Met de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart in het vooruitzicht wordt er op
donderdag 3 maart in het Kulturhus in Lintelo een lijsttrekkersdebat georganiseerd.
Platform Aalten is initiatiefnemer voor deze avond, welke als thema heeft ‘de leefbaarheid van onze buitengebieden en kleine kernen’. Het debat wordt deze avond geleid door Angelique Krüger. Platform Aalten wordt gevormd door onder andere de belangenverenigingen van de verschillende buurtschappen en kleine kernen en de besturen van de kulturhusen en verenigingsgebouwen. Deze participanten in Platform Aalten spannen zich samen in om de leefbaarheid in en vitaliteit van de buitengebieden en kleine kernen te behouden en waar nodig te verbeteren. Afgelopen jaar zijn in de gemeenteraad onder andere ‘het beleidskader gemeenschapshuizen’ en ‘de woonvisie’ aan de orde geweest. Thema’s die voor een heel belangrijk deel invloed hebben op de leefbaarheid. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst hebben de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma ook standpunten ingenomen ten aanzien van het buitengebied en de kleine kernen (inclusief Bredevoort). Tijdens het lijsttrekkersdebat krijgen de zeven partijen de mogelijkheid hun standpunten betreffende de woonvisie en andere thema’s te presenteren en te benoemen welke actiepunten er op korte termijn verwacht mogen worden als zij het nieuwe college gaan vormen
Het debat begint om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur. Om alle partijen gelijke kansen te geven hun programma goed voor het voetlicht te kunnen brengen is het van belang dat deze avond in goede banen wordt geleid.
Angelique Krüger zal dit lijstrekkersdebat leiden en de zeven partijen in een aantal verschillende rondes de mogelijkheid geven hun standpunten en actiepunten naar voren te brengen. Dit lijsttrekkersdebat is te volgen via livestream. AFM en Dinxper FM zullen deze avond samen opnames maken en een livestream van het debat verzorgen. Een unieke samenwerking. De link voor deze livestream is te vinden op de website en facebookpagina van AFM en Dinxper FM. Deze avond zullen uiteraard de afvaardigingen van de verschillende participerende organisaties in Platform Aalten aanwezig zijn. Omdat er geen beperkende maatregelen meer gelden is deze avond ook toegankelijke voor overige bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema. Het debat begint om 19.30 uur; inloop is vanaf 19.00 uur.

Fotobijschrift;
Het lijsttrekkersdebat wordt geleid door Angelique Krüger, een kolfje naar haar hand. (Foto: Jan Bijl)