Informatieavond akkerranden donderdag 13 februari 2020

INFORMATIEAVOND AKKERRANDEN
OP DONDERDAGAVOND 13 FEBRUARI BIJ `T ROMIENENDAL
ALADNAWEG 3 7122 RN AALTEN
INLOOP 19.30 UUR. OPENING 20.00 uur

Het buitengebied wordt steeds kleurrijker door bloeiende akkerranden, ingezaaid door de deelnemers aan het akkerrandenproject in de gemeente Aalten. Om nog meer bewoners te animeren mee te doen wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd; Om geïnspireerd te worden, mee te doen met dit kleurrijk gebeuren, is voor deze avond een bekend sprekers-duo uitgenodigd. Herman Simmelink en Frans ter Bogt: Winnaars van de prijs: De Gouden Mispel; voor de inzet om het leefgebied van de Patrijs te verbeteren, zodat deze mooie vogel weer in het buitengebied kan leven. Onderzoek, tellingen en waarnemingen door deskundigen tonen een aanmerkelijke toename van vogels, bijen, insecten, en bodemleven. Frans en Herman zullen dat aan de hand van een Powerpoint-presentatie laten zien. Als het leefgebied voor de patrijs verbetert door het inzaaien van akkerranden, verbetert daarmee tevens de hele biodiversiteit.
Een kleine 10 jaar geleden is er een initiatief gestart door de WBE-Wild-Beheer-Eenheid samen met de gebiedscommissie en een gemeentelijke subsidie. Later werd het de akkerrandenwerkgroep. Er is er dus al jaren gewerkt aan dit doel: Terugbrengen en bevorderen van de biodiversiteit. En dat het werkt is duidelijk bewezen: Beschermen van het landschap, bevorderen leefgebied van de bijenstand. Bovendien worden de landbouwgewassen zo beschermt tegen natuurlijke vijanden, zoals wildvraat, ziekten en plagen. Door de breed georiënteerde werkgroep (vanuit de LTO, WBE Iemkersvereniging, IVN, ecologisch kweker, diverse buurtbelangenverenigingen, natuurkenners) heeft dit systeem in Aalten en alle buurtschappen vaste voet aan de grond gekregen en wordt nu breed toegepast met subsidie van de gemeente via het SAAP. Met kleine en grote percelen, doen de laatste jaren al ongeveer 150 grondgebruikers in het buitengebied maar ook binnen de bebouwde kom mee.
Welkom op deze infoavond. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deelname.
Voor info kunt u bellen met secretaris Gert Rougoor 06-25416026