Starten we?

We weten dat er Barloërs en oud Barloërs zijn die graag
in Barlo willen blijven. Maar omdat de mogelijkheden
beperkt zijn denkt men aan verkassen.
Niet nodig!
De kavelbezitters, aannemers en Barlo’s belang slaan de
handen ineen. We hebben in kaart gebracht wat er al is
en wat er mogelijk kan zijn.
Te koop aan nieuwbouw: een inmiddels gerealiseerde
2 onder 1 kap woning, casco opgeleverd.
Te koop aan kavels in de kern: diverse grote kavels, waarvan ook deelkoop mogelijk is.

Het opdelen van een groot kavel in meerdere kleinere kavels is namelijk een bespreekbare optie voor de gemeente.
Hier willen we gebruik van maken, we sturen graag aan op minimaal 3 starterswoningen aan blok, op een betaalbaar kavel. Een 2 onder 1 kap of seniorenwoning is ook mogelijk. En er zijn nog meer vrije kavels.

Als voorbeeld hebben we gezamenlijk al een idee op papier
gezet waarbij de prijs op Startersniveau is gehouden 
(zie pdf).

NB: dit zijn de laatste beschikbare kavels in Barlo Kern!
Kijk en wees erbij

Alvorens ons hard te maken voor bovenstaande plannen, is het voor ons wel belangrijk om te weten dat er mensen zijn die
dit als mogelijkheid zien om zich te settelen in Barlo.
Concreet: wie wil er in aanmerking komen voor een starterswoning in de kern van Barlo? Wij horen het graag!

Deel dit bericht ook met vrienden en bekenden buiten Barlo.
Wij Barloërs heten iedereen graag welkom in ons mooie
dorpje.

Overigens: kopen voor jullie niet (of nog niet) van toepassing, maar ligt je hart wel in Barlo, meld je dan ook.
Want tevens willen we bij genoeg animo kijken of bouwen
door derden, met aansluitend verhuren een optie kan zijn.

Contact voor vragen en melden van interesse kan via Barlosbelang@gmail.com
Rik Rotink        0612808220
Ferdi Ikink       0617799708

 

Kan het dak eraf?

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

De gemeente Aalten heeft een tijdelijke subsidieregeling om het verwijderen van asbestdaken en de sloop van overtollige bebouwing in het landelijk gebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze regeling is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Dit is tevens het subsidieplafond.

Openstelling

Vanaf 14 maart tot en met 31 juli 2018 kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor een subsidiebijdrage voor het verwijderen van asbestdaken en /of sloop van bebouwing. De aanvragen worden behandeld op volgorde van de ontvangstdatum. Wanneer het vastgestelde subsidieplafond vóór 31 juli 2018 is bereikt, worden daarop volgende aanvragen afgewezen. Deze aanvragen worden, op volgorde van ontvangst, bewaard in afwachting van nadere besluitvorming over beschikbaar stelling van budget door de gemeenteraad. De regeling ligt ter inzage in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten en kan worden ingezien op de gemeentelijke website www.aalten.nl/stimuleringsregeling. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact  Centrum (0543) 49 33 33.

cid:image001.png@01CF5FC1.3A4745B0

Gemeente Aalten – Postbus 119 – 7120 AC Aalten – Bezoekadres: Hofstraat 8 – 7121 DM Aalten – www.aalten.nl

Verhuur toiletwagens en mobiele badkamers

Te Huur voor feesten, evenementen, verbouwingen etc.
Toiletwagens en mobiele badkamers:

Zie deze pagina voor meer informatie >>

Bij interesse vraag naar de mogelijkheden.
Zeer aantrekkelijke prijzen (prijzen excl. btw)
G. ter Haar Montage / Verhuur
Tel: 06 21208666
E-mail: ter-haar@outlook.com

Zaterdag 16 juni autowasdag bij de Loods

Op zaterdag 16 juni organiseren De Scharrelaars weer de jaarlijkse autowasdag. Zoals altijd is dit weer bij De Loods in Barlo.
Een dag later is het Vaderdag, dus een blinkend schone auto is natuurlijk een leuke verrassing voor vader.
En terwijl uw auto wordt gewassen kunt u genieten van een lekker kopje koffie…

Zaterdag 2 juni gezamenlijk orkest bij CWV Barlo

Zaterdag 2 juni staat het gezamenlijk concert van de Aaltense muziekverenigingen op de agenda.  Met alle deelnemende muzikanten wordt er één groot gezamenlijk orkest gevormd. Het belooft  een bijzondere, muzikale avond te worden waar samen musiceren centraal staat.

Ieder jaar wordt er een gezamenlijk concert gegeven door de Aaltense muziekverenigingen. Dit jaar is Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Barlo de organiserende muziekvereniging. Alle leden van de orkesten uit de gemeente Aalten zijn uitgenodigd om mee te doen. Excelsior heeft ervoor gekozen om voor dit concert samen één groot orkest te vormen met alle deelnemende muzikanten en op deze manier de nadruk te leggen op het sámen musiceren en zo een prachtig programma neer te zetten. Er zullen muzikanten deelnemen van de Eendracht uit Aalten, Aaltense Orkest Vereniging, Crescendo IJzerlo, Advendo Lintelo, DeMB en Excelsior Barlo. Het belooft een bijzonder orkest te worden met muzikanten uit zowel fanfare als harmonie, onder leiding van Henk Jan Radstaak.
Het programma voor deze avond is in samenwerking met de verschillende verenigingen tot stand gekomen. Hierdoor is het programma afwisselend en voor een breed publiek toegankelijk.

U bent allen van harte welkom op zaterdag 2 juni om 20.00 uur bij CWV Barlo, Lichtenvoordsestraatweg 91. De toegang voor deze avond is gratis.

Uitnodiging Ledenvergadering Barlo’s Belang

Uitnodiging                        

Barlo’s Belang nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering
Wanneer: Woensdag 11 april 2018 tijd: 20.00 uur
Locatie: “de Markerink”, Markerinkdijk 20
Gastspreker:
Martijn Hoogendoorn, eigenaar van Hoogendoorn Boomadvies B.V.

Agenda
1. Welkom
2. Notulen en jaarverslag
3. Financieel verslag en verslag kascontrole
4. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:
Jan Bongen, Anita Luiten en Dianne Uenk. Het bestuur stelt de
volgende kandidaat aan u voor: Marten Lageschaar, Emiel Stemerdink
Tot een uur voor de vergadering kunt u tegenkandidaten kenbaar maken bij de
voorzitter.
5. Grondoverdracht voor Openluchttheater ‘t Markerink
6. Evaluatie afgelopen jaar en plannen komend jaar
7. Rondvraag
Pauze                                                 
Na de pauze is er een interessante lezing van onze buurtbewoner Martijn Hoogendoorn. Bomen over bomen Hoogendoorn Boomadvies B.V. is een onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau dat landelijk onderzoek verricht en adviseert over bomen in hun natuurlijke en hun onnatuurlijke omgeving.
Bomen zijn belangrijke structuurdragers en esthetische elementen in landschap, stad en dorp. Ze zijn onmisbaar voor ons leefklimaat. Aangezien de bebouwde gebieden niet de natuurlijke standplaats vormen, komen de behoeften van de boom in conflict met andere belangen, zowel ondergronds als bovengronds. Tijdens de presentatie worden meerdere facetten van en rondom bomen belicht. Ook krijgt u antwoord op de volgende vragen:
-Moet een boom van 35.000 kg bewegen om gezond te blijven?
-Wat te doen als een boom door storm omvalt en vier nieuwe auto’s verwoest?
-Kan een 200 jaar oude boom met een perfecte gezondheid afsterven in een paar dagen?
-Kun je bomen beter maken met een rioolputtenzuiger?
-Liegen bomen ook weleens?

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Bestuur van Barlo’s Belang