Voorlichtingsavonden – Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

Leegstand maakt platteland aantrekkelijk voor criminelen

De verwachting is dat de komende jaren meer en meer boerenschuren leeg komen te staan. 

Criminelen spelen hier handig op in, door de schuren te huren voor duistere praktijken.

Wat we steeds meer in Gelderland zien en ook al binnen de regio Achterhoek, is dat criminelen hierbij een directe manier van benaderen hebben. In de praktijk komen ze gewoon bij de boer (of burger) op het erf met een concreet aanbod. Zo zijn er verschillende verhalen bekend van boeren die vertellen dat “ze gewoon opeens op het erf stonden”. De boodschap is: wij willen wiet kweken en dit levert het op. Op een vriendelijke manier, maar soms verloopt zo’n gesprek ook intimiderend. De politie krijgt verhalen over goed geklede, vriendelijke mensen. Een soort pr-functionaris van de onderwereld die bij je langs komt.  

Ook worden boeren via zogenaamde ‘wietbrieven’ benaderd. De schrijver doet zich voor als tussenpersoon, mogelijk om de drempel voor de boeren te verlagen. De cijfers duizelen. 35.000 euro per kwartaal voor een loods van 200 vierkante meter wordt geboden. Iemand die het water financieel aan de lippen heeft staan, kan de verleiding dan soms niet weerstaan. Begrijpelijk, maar zeer riskant. Immers, je laat je dan in met zware criminelen, die het geweld niet schuwen! Je kunt dan ook maar één keer nee zeggen! 

Komen er mensen op het erf?

 • Noteer kentekens, maak foto’s van de auto en onthoud hoe de mensen eruit zien
 • Vraag rond in de omgeving, wie kent ze? Zijn er meer mensen benaderd?
 • Overleg met de wijkagent/toezichthouder wat te doen
 • Waarschuw via de app VeiligeBuurt
 • Gebruik je boerenverstand!

Veiligheidstips

 • Sluit je aan bij de app VeiligeBuurt.nl & zorg dat je buren dit ook doen!
 • Hang camera’s op (gericht op het eigen terrein)
 • Houd contact met de wijkagent en/of de gemeentelijke toezichthouders
 • Wilt u anoniem blijven? Meld dan uw melding bij www.meldmisdaadanoniem.nl 

Schuur toch verhuren?

 • Wantrouw contante betalingen, laat de huur via de bank betalen
 • Het gebruik van meerdere (niet te traceren pre-paid) telefoons is verdacht
 • Activiteiten in de avonduren ook
 • Maak afspraken: de huurder zet géén nieuwe sloten op de schuur. Zitten die er wel? Vraag een sleutel of verwijder ze
 • Maak kopieën van identiteitsbewijzen; vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op
 • Spreek af wekelijks in de schuur te kijken en doe dat ook
 • Is er een periode geen zicht geweest op de schuur, controleer of binnen –en buitenmaten nog overeen komen

Je kunt maar één keer nee zeggen!

In dit kader organiseert de gemeente Aalten in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de politie en Meld Misdaad Anoniem twee voorlichtingsavonden over het Keurmerk Veilig Ondernemen – Buitengebied. Tijdens deze avonden wordt het thema “het verhuren van schuren” nader toegelicht. Bent u geïnteresseerd? Zet dan de data 13 februari en 19 maart 2020 alvast in uw agenda!

Informatieavond akkerranden donderdag 13 februari 2020

INFORMATIEAVOND AKKERRANDEN
OP DONDERDAGAVOND 13 FEBRUARI BIJ `T ROMIENENDAL
ALADNAWEG 3 7122 RN AALTEN
INLOOP 19.30 UUR. OPENING 20.00 uur

Het buitengebied wordt steeds kleurrijker door bloeiende akkerranden, ingezaaid door de deelnemers aan het akkerrandenproject in de gemeente Aalten. Om nog meer bewoners te animeren mee te doen wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd; Om geïnspireerd te worden, mee te doen met dit kleurrijk gebeuren, is voor deze avond een bekend sprekers-duo uitgenodigd. Herman Simmelink en Frans ter Bogt: Winnaars van de prijs: De Gouden Mispel; voor de inzet om het leefgebied van de Patrijs te verbeteren, zodat deze mooie vogel weer in het buitengebied kan leven. Onderzoek, tellingen en waarnemingen door deskundigen tonen een aanmerkelijke toename van vogels, bijen, insecten, en bodemleven. Frans en Herman zullen dat aan de hand van een Powerpoint-presentatie laten zien. Als het leefgebied voor de patrijs verbetert door het inzaaien van akkerranden, verbetert daarmee tevens de hele biodiversiteit.
Een kleine 10 jaar geleden is er een initiatief gestart door de WBE-Wild-Beheer-Eenheid samen met de gebiedscommissie en een gemeentelijke subsidie. Later werd het de akkerrandenwerkgroep. Er is er dus al jaren gewerkt aan dit doel: Terugbrengen en bevorderen van de biodiversiteit. En dat het werkt is duidelijk bewezen: Beschermen van het landschap, bevorderen leefgebied van de bijenstand. Bovendien worden de landbouwgewassen zo beschermt tegen natuurlijke vijanden, zoals wildvraat, ziekten en plagen. Door de breed georiënteerde werkgroep (vanuit de LTO, WBE Iemkersvereniging, IVN, ecologisch kweker, diverse buurtbelangenverenigingen, natuurkenners) heeft dit systeem in Aalten en alle buurtschappen vaste voet aan de grond gekregen en wordt nu breed toegepast met subsidie van de gemeente via het SAAP. Met kleine en grote percelen, doen de laatste jaren al ongeveer 150 grondgebruikers in het buitengebied maar ook binnen de bebouwde kom mee.
Welkom op deze infoavond. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deelname.
Voor info kunt u bellen met secretaris Gert Rougoor 06-25416026

URGENT: Interesse in huur/koop starters-, of seniorenwoningen in Barlo?


Tot 27 januari kan Barlo’s Belang feedback geven op de woonvisie van de Gemeente Aalten, daarom willen we op korte termijn graag (wederom) inzicht krijgen in de behoefte in Barlo aan starters-, en/of seniorenwoningen. Het gaat zowel om koop-, als huurwoningen op de korte en middellange termijn. Dus: ben je of ken je iemand die in de komende jaren een dergelijke woning gaat zoeken? Dan horen wij dat graag! Zonder deze concrete interesse kunnen we namelijk geen onderbouwde feedback naar de Gemeente geven, en staan we minder sterk. 


Fijn als je je interesse kenbaar maakt bij Rik Rotink,
dat kan via rik.rotink@gmail.com of 06-12808220. 

Nieuwjaarsreceptie 2020

03-01-2020 20:00 – 00:00

Vrijdag 3 januari is weer de nieuwjaarsreceptie van de Oranjevereniging en Activiteitencommissie Barlo. Iedereen is van harte uitgenodigd om het jaar goed te beginnen en de beste wensen over te brengen.

Midwinter Feest


Zoals elk jaar verkopen wij ook dit jaar weer oliebollen van bakkerij de dobbelsteen.

Deze oliebollen kunt u op maandag 30 december van 19:30 tot 20:30 ophalen in de Markerink.

Natuurlijk staat de gluhwein warm, het bier koud en kunt u alvast een paar oliebollen nuttigen.

Gezellig het jaar afsluiten met zn allen, bent u er ook bij?

We zien u graag op 30 december!