Te huur: Opslagruimte in Barlo

Bij ‘De Loods’ aan de Lichtenvoordsestraatweg 98 in Barlo zijn 2 garageboxen te huur.Mooie en makkelijk bereikbare opslagruimtes!

3 meter breed, 6 meter diep en een nok hoogte van 4,5 meter.Ingang met dubbele deuren 2,55 m breed en 2,55 m hoog. Goed afsluitbaar.
(Er is een mogelijkheid om een zoldertje aan te brengen)

Huur 500 euro per box per jaar. Voor verdere informatie en/of huurafspraken, kun je contact opnemen met (Stichting De Loods) Hermen Ligterink 06-53762278   h.ligterink@gmail.com

Bedankje namens Bredevoort Schittert

BREDEVOORT SCHITTERT ON TOUR 2020

Bredevoort, 28 september 2020

Beste mensen,
Trots, dankbaarheid en inspiratie……………dat is wat we binnen het bestuur van Bredevoort
Schittert voelen na het afgelopen weekend van Bredevoort Schittert on Tour.
Trots op alle mensen die zoveel moeite hebben gedaan om hun plek, hun huis, hun hobby
zo bijzonder uit te lichten. Trots op alle ondernemers die hun bedrijf extra hebben laten
schitteren. Trots op alle deelnemende automobilisten, die ondanks de drukte geduldig bleven en zich aan de regels hielden van verkeer en corona. En heel trots op al die vrijwilligers die in de voorbereiding en in het afgelopen weekend, ook ondanks de regen van zaterdag, deze bijzondere editie van Bredevoort Schittert mogelijk hebben gemaakt.
In de bijna ondenkbaar korte voorbereidingstijd van enkele weken hebben al deze mensen,
organisaties en bedrijven er samen voor gezorgd dat ruim 1500 auto’s een schitterende
route konden rijden. Een veelvoud van 1500 mensen heeft daarmee zichtbaar genoten, en
heeft afgelopen weekend een heerlijk avondje uit gehad. Alle complimenten die we hebben
mogen ontvangen brengen we met dit bericht op jullie over!
Dankbaar zijn we voor de geweldig spontane medewerking die we mochten ervaren.
Hartelijke en extra dank willen we hiermee uitspreken aan Jong Gelre Aalten, Buurtschap
Barlo, Buurtschap ‘t Klooster, Buurtschap de Haart, alle vrijwilligers, alle meewerkende
bedrijven en de gemeente Aalten, de provincie Gelderland,. Het was hartverwarmend om de creatieve inspanning en samenwerking van iedereen te mogen ervaren.
Geïnspireerd zijn we ook, met iedereen betrokken bij Bredevoort Schittert. Geïnspireerd om met elkaar nu voluit verder te gaan met de voorbereiding van Bredevoort Schittert 2021, in welke vorm dan ook. Wat de komende tijd ons gaat brengen weten we niet. Maar dit bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we ook in 2021 met elkaar weer iets prachtigs zullen neerzetten. Nogmaals onze dank aan iedereen voor jullie bijdragen en fantastische
samenwerking.

Blijf gezond, tot gauw,
en volg ons op de website www.bredevoortschittert.nl en de socialmedia.
Namens het bestuur van Bredevoort Schittert,
Tjitske Woordes – van Amersfoort
Voorzitter Stichting Bredevoort Schittert
voorzitter@bredevoortschittert.nl

Bredevoort Schittert on tour, door Barlo.

25, 26 en 27 september – 19:00-23:00 uur

Bericht van Barlo’s Belang:

Bredevoort en Barlo schitteren!
Nu vanwege de Corona maatregelen Bredevoort Schittert 2020 in zijn normale vorm geen doorgang kon vinden, heeft het bestuur van Bredevoort Schittert een andere invulling van het lichtfestival gevonden: -Bredevoort Schittert on Tour-. Met de auto kan er een lichtroute gereden worden door het buitengebied en het centrum van Bredevoort. In het buitengebied voert de route langs verlichte boerderijen, huizen en geïnteresseerde sponsoren. De route kan gereden worden op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september, vanaf 19.00 u. Hierbij publiceren we de voorgestelde route die zelfstandig gereden kan worden. Voor de organisatie van Bredevoort Schittert on Tour is inmiddels toestemming van de gemeente gekregen.
Een groot deel van de route zal ook door Barlo gaan, en daarbij hebben wij en Bredevoort Schittert jullie hulp nodig! Vandaar hierbij het verzoek namens Barlo’s Belang of jullie je huis, boerderij, bijzondere bomen, bloemstukken, maisbundels en bijzondere objecten willen uitlichten op deze drie avonden. Wees creatief! Het mag ook gaan om bijzondere voertuigen, het beamen van mooie foto’s etc. De route start in Barlo aan de Markerinkdijk, tussen 19.00 u. en 21.00 u. In verband met de Corona maatregelen mogen mensen de auto niet verlaten. Bovendien is de route geen cirkel: om alles mee te kunnen maken en te zien moet er dus echt gestart worden aan de Markerinkdijk. Kijk dus alsjeblieft goed op het bijgevoegde kaartje of de route langs jouw boerderij, huis of bedrijf komt. Alleen met jullie hulp kunnen we iets bijzonders van de route maken, waarmee we ook ons mooie Barlo op de kaart kunnen zetten. Route Barlo: (zie kaartje)

Als je meer informatie nodig hebt kijk dan verder op de website van Bredevoort Schittert: www.bredevoortschittert.nl . of mail naar info@bredevoortschittert.nl

Voorbeelden

Oproep bewoners Barlo

Beste bewoners van het Barlo, 

Enige tijd geleden hebben we besloten dat wegens de Corona- uitbraak Bredevoort Schittert in 2020 in de bekende vorm geen doorgang kan vinden. 

Als bestuur zijn we druk bezig geweest om manieren te bedenken om in september toch Bredevoort Schittert op de kaart te blijven zetten. Zo zijn we voornemens om een autoroute langs verlichte boerderijen en geïnteresseerde sponsoren te organiseren op 25, 26 en 27 september 2020, zoals de verlichte boerderijenroute van weleer. Hierbij publiceren we een route door Bredevoort en de omliggende omgeving waarbij mensen zelfstandig de autoroute kunnen rijden waarbij ze langs verlichte boerderijen in de omgeving van Bredevoort komen en een klein gedeelte van de kern van Bredevoort erbij pakken. Enkele weken geleden hebben we hiervoor mondeling akkoord gekregen van de gemeente. 

Bij genoeg animo gaat een onderdeel van de route gaat door het Barlo. We willen jullie vragen om mee te doen in het verlichten van jullie eigen boerderij/tuin. Dit kan op allerlei manieren, zoals met tuinspots, verlichte bloemstukken, vuurkorven, maisbundels, bijzondere objecten of het beamen van bijzondere foto’s of andere creatieve ideeën. Elke inbreng is meer dan welkom. Alleen met jullie medewerking kunnen we een schitterende route neerzetten en we hopen dan ook op jullie deelname. 

We zijn druk bezig met het concreet maken van de plannen, graag horen we jullie reacties via info@bredevoortschittert.nl via of neem contact op met één van de bestuursleden. Te zijner tijd wordt er via Barlo’s belang opnieuw een mail met alle definitieve details. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Bredevoort Schittert; 

Tjitske Woordes – van Amersfoort (voorzitter) 

Bart te Selle 

Dianne Slotboom 

Danielle Scholten 

Ria Rensing 

Hans Fransen 

Joyce Willemsen 

Ontwikkelgroep Uuthuuskes

Ontwikkelgroep Uuthuuskes gaat in gesprek met jongeren over hun ideeën en wensen. Ook meepraten? Dat kan!

Infoavond Jongeren op 31 augustus in Kulturhus Lintelo

Vanaf 19:30 uur inloop met koffie en thee. Start programma 20:00 uur.

Ideeën, wensen en vragen

De afgelopen weken heeft de Ontwikkelgroep Uuthuuskes het Programma van Eisen voor de flexwoningen opgesteld. Op 31 augustus wil de ontwikkelgroep van de jongeren horen welke aanvullende ideeën of andere wensen zij hebben, die -zo mogelijk- ingepast kunnen worden in het Programma van Eisen (PvE). Ook worden sfeerkwaliteitsbeelden getoond van flexwoningen als voorbeeld voor het te bouwen Uuthuuske. En uiteraard kunnen alle mogelijke vragen gesteld worden!

Vooraf aanmelden

Aanmelding vooraf is i.v.m. corona verplicht. Maximaal 75 personen kunnen live aanwezig zijn. Hierbij geldt de regel: “Wie het eerst komt, het eerst maalt!”. Zijn er meer aanmeldingen, dan ontvangen de personen die niet live aanwezig kunnen zijn een link om via video de bijeenkomst te volgen. Bij de aanmelding vragen we om naam deelnemer of deelneemster, naam kleine kern, leeftijd en e-mailadres.

Aanmelden via DKK Gelderland

Informatie over de Pilot

Infomatieblad

Pilot wooncoöperatie realiseert ‘Uuthuuskes’ in kleine kernen in de Achterhoek

AWC

Voorwaarden en meer info via side Gemeente Aalten

Zomerconcert Excelsior

Het Zomerconcert van Excelsior Barlo staat gepland op donderdagavond 27 augustus aan de Prinsendijk 6 vanaf 19.30u!
Kom gezellig, samen en natuurlijk veilig luisteren naar de muziek van Excelsior!

Herman Onnink leest voor: Leslie Pulfrey

Een verhaal over Flying Officer Leslie Pulfrey, die in de vroege morgenuren op 17 juni 1944 dood een weiland nabij Aalten werd aangetroffen. Leslie had een mislukte sprong gemaakt uit zijn in brand geschoten Lancaster bommenwerper. In juni 2014 werd hij geëerd. Dit gebeurde met een zogenaamde ‘Fly-past’, een ceremoniële vlucht met het overvliegen van een 4-tal F-16’s, boven de omgeving van de Gantvoortweg, waarvan er één ter plaatse recht omhoog de lucht in vloog. Thea Onnink heeft haar herinneringen in dit verhaal beschreven.