Barlo’s Belang

Barlo´s Belang heeft tot doel de leefbaarheid in Barlo te bevorderen en te behouden en een bijdrage te leveren aan een goed woon- en leefklimaat in Barlo. We hopen door deze site de bewoners van Barlo en andere geïnteresseerden te informeren over van belang zijnde zaken en daarnaast een bijdrage te kunnen leveren aan de toegankelijkheid van onze verrichtingen. Het bestuur richt zich in het bijzonder op ontwikkelingen en eventuele bedreigingen van de leefbaarheid in Barlo.

Leefbaarheid
Wat is leefbaarheid ? Wat wordt hiermee bedoeld ? En wat kan ik ermee ?
Hieronder proberen we uit te leggen hoe we dit zien.
Een van de belangrijkste thema´s voor de belangenvereniging is leefbaarheid. Hierbij stellen wij de volgende vragen: Hoe houden we met zijn allen:
– Het verenigingsleven bruisend;
– De peuterspeelzaal/school met al haar activiteiten levend;
– De werkgelegenheid en de landbouw in het gebied in stand;
– De gebruiken (noaberschap, oranjefeest, meiboom zetten etc.) in stand;
– De natuurlijke waarden, rust, bos, esgronden, fiets en wandelpaden van een stukje Nationaal Landschap bewaard;

Als bestuur zijn we niet dagelijks met deze zaken bezig. Bestuursvergaderingen vinden in principe om de 2 maand plaats en tussendoor hebben we regelmatig contact met de politiek en/of de gemeente Aalten om te kijken welke mogelijkheden er bijvoorbeeld voor subsidies zijn en om mee te denken over de ontwikkeling van woningen in Barlo. Maar ook of er een fietspad heropend moet worden, een informatiebord ergens geplaatst dient te worden, of dat er een AED (automatische externe defibrillator) moet komen.

Heeft u een vraag of suggestie voor Barlo´s Belang dan kunt u deze aan ons secretariaat (Barlosbelang@gmail.com / 0623777782) doorgeven. Samen beoordelen we dan of dit haalbaar of wenselijk is.
Verenigingen uit Barlo kunnen zich bij vragen/suggesties voor Barlo.nl wenden tot de relatiebeheerder op Info@barlo.nl

Wilt u ons werk steunen en bent u nog geen lid?

Wij ontvangen uw aanmelding graag per mail of schriftelijk via het secretariaat.
(Barlosbelang@gmail.com / Lichtenvoordsestraatweg 83, NL-7121 RD Aalten)

De contributie voor Barlo´s Belang bedraagt € 7,50 per jaar
Een Donaties om ons werk te ondersteunen is altijd welkom
op NL98 RABO 0300 2550 98 tnv Barlo’s Belang
(een app-je voor een tikkie is ook geen probleem) 

Het bestuur van Barlo´s Belang bestaat uit de volgende leden:
De heer R. Rotink,                         voorzitter
Mevrouw J.Te Hennep-Mulder    secretariaat
De heer R. Kolstee                        penningmeester
De heer E. Stemerdink,                bestuurslid
De heer M. Lageschaar,               bestuurslid
De heer P. Ikink                             bestuurslid

De Facebookpagina van Barlo’s Belang >>
De Twitterpagina       van Barlo’s Belang >>


Berichten van Barlo’s Belang:

[pt_view id=”2fda77dyg3″]

Oude berichtenpagina (voor augustus 2017) >>