De markerink

Verenigingsgebouw ‘de Markerink’, Markerinkdijk 20

De Markerink is de naam van het verenigingsgebouw in Barlo. Deze multifunctionele ruimte is gebouwd aan de Barlose basisschool.
In 2010 is het nieuwe gebouw geopend.

Doel van de Markerink: Het exploiteren van een verenigingsgebouw in Barlo. Het verenigingsgebouw is eigendom van de leden.

Het verenigingsgebouw wordt wekelijks gebruikt door de diverse verenigingen die Barlo rijk is. De muziekvereniging heeft er haar wekelijks oefenavond, de jeugdclub komt er een maal per week samen, de Peuterspeelzaal heeft er haar onderdak, De activiteitencommissie organiseert regelmatig leuke, creatieve avonden en op vrije avonden en in de weekenden kan er een feestje worden gegeven, wat afgesproken kan worden met het beheer, zij kunnen precies de (on)mogelijkheden voor u in kaart brengen.

Kinderdagverblijf Juut & Co maakt gebruik van de Markerink.

Beheer:
Dea te Brinke  06-30201885

Erna Kolstee    06-38908422

Bestuur:
Voorzitter: Jelle Luiten                     06-36313372
Secretaris: Esther Kobus                 06-23426900
Penningmeester: Rick van Eerden 06-44994379
Anke te Winkel:                                 06-36575346

Marion Ligterink:                              06 22919574
Bas Koskamp                                    06-36312565
Jan-Willem Wolsink                          06-30127480

Voor verhuur voor feesten kunt u zich wenden tot het beheer, voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.